Herbestemming boerderij Buorren, Goutum

Herbestemming boerderij Buorren, Goutum
complete verduurzaming en verbouwing van beeldbepalende stelpboerderij

Kimsma Bouwbedrijf is voortvarend bezig met de verduurzaming en verbouw van deze boerderij in het hart van Goutum. Met behoud van de karakteristieke kenmerken, zowel van het interieur als van het exterieur, wordt comfortabel (en gasloos) wonen mogelijk in deze grote boerderij.