Herontwikkeling NDC Mediagroep, Leeuwarden

Herontwikkeling NDC Mediagroep, Leeuwarden
stedenbouwkundige ontwikkeling aan de rand van de historische binnenstad. Revitalisering, hergebruik en uitbreiding van bestaand gebouwencomplex, kantoren, bedrijfsgebouwen, ‘broedplaatsen’, onderwijs, horeca en wonen (Coöperatie GEAR)

In opdracht van stichting FB Oranjewoud en Kroeze & Partners onderzoekt GEAR  de mogelijkheden om het NDC-terrein en -gebouw in Leeuwarden te veranderen in een mediacentrum met nieuwe kantoorgebouwen, innovatieve bedrijven, parkeergarages en mogelijk appartemententorens. Het terrein moet een nieuwe invulling krijgen waarbij het belangrijk is om verbinding te leggen met de binnenstad en Wetsus.