Woningbouw Paddenpoel, Groningen

overzicht met gymzaal tussen de twee appartementengebouwen in
Woningbouw Paddenpoel, Groningen
34 nieuwbouw appartementen, parkeren en sporthal

Voor Morgenster 2e fase geldt als doelstelling ‘starterswoningen’ met een oppervlak van circa 75 m² te realiseren. In het plan zijn opgenomen 24 appartementen in 3 bouwlagen (waarvan 3 ADL-woningen) en 7 woningen voor doven). Tevens is in het complex opgenomen een gymlokaal met daaronder 16 parkeerplaatsen. Alle appartementen zijn enkelzijdig georiënteerd, alles op de straatzijde. Door de kleine slaapkamer bij de woonkamer te betrekken wordt de woonkamer annex studeerkamer niet alleen groter maar mogelijk voor velen ook aantrekkelijker. Eén woonruimte met een grote lengte aan de straatzijde. Het blijft echter mogelijk er 3-kamer appartementen van te maken. De toegang tot de gymzaal is gecombineerd met de toegang tot het woongebouw. Het combineren van deze functies werkt positief. De sociale controle, over en weer, tussen bewoners en gebruikers van de gymzaal zal verloedering voorkomen. De gymzaal is daarmee ook goed bereikbaar met de lift hetgeen de gebruiksmogelijkheden van de gymzaal sterk verbetert. Op de 3e verdieping is de ruimte boven de berging en een deel van de kleedkamers van de gymzaal door de bewoners te gebruiken als daktuin. Dit gebouw staat aan de voet van een hoog gebouw en moet bijdragen aan de verankering van deze hoogbouw in de wijk. Dat kan alleen als ook dit project een krachtige uitstraling heeft. Het hoofdkenmerk van dit project is de sterke horizontale geleding. De balkons en vloerranden/overstekken bepalen het beeld. Prefab betonbanden met ter plaatse van de balkons een balustrade die min of meer doorzicht biedt. De combinatie betonband en balustrade zullen het beeld van dit gebouw bepalen.

straatgevel aan de Morgenster
gevel detaillering met balkons