Woonzorgcentrum Friesmastate, Grou

entreegebied
Woonzorgcentrum Friesmastate, Grou
multifunctioneel zorgcentrum met kleinschalig verpleeghuis

Een kleinschalig verpleeghuis in combinatie met een multidisciplinair zorgcentrum biedt bewoners uit Grou en omgeving de mogelijkheid de nodige zorg te krijgen zónder dat zij hun vertrouwde sociale omgeving moeten verlaten. Voor hun familie en vrienden een minimale drempel voor het in stand houden van de contacten.
Ingeklemd tussen het oude raadhuis, een kerk, een monumentaal park en een jaren ’60 uitbreidingswijk is dit grote gebouw gerealiseerd. Negen groepswoningen in halve cirkels met leefruimtes die zowel op de besloten binnentuinen als op de omgeving zijn georiënteerd. Aan de bewoners de keuze voor de sfeer die hen het beste past.
Gezien de continue ontwikkeling in visie op zorg is gekozen voor een betonskelet en een modulaire gevelindeling. Nieuwe inzichten en wensen zijn middels eenvoudige verbouwingen binnen dit casco te realiseren. Het casco is duurzaam.

in de Gruttostraat
buitenruimte kinderopvang
foto's uit de bouwkraan